แพ็กเกจดำน้ำชุมพรพร้อมที่พัก

แพ็กเกจดำน้ำชุมพร 2 วัน 5 ไดฟ์ ราคา 7,990 บาท

The package includes

 • 5 Tanks
 • ที่พัก 2 คืน
 • อาหาร 6 มื้อ
 • อาหารว่างระหว่างดำน้ำ

สนใจติดต่อ : 0953846204, 0816241247


 

 

แพ็กเกจดำน้ำชุมพร 1 วัน 3 ไดฟ์ ราคา 2,800 บาท

The package includes

 • 3 Tanks
 • อาหาร 1 มื้อ
 • อาหารว่างระหว่างดำน้ำ

สนใจติดต่อ : 0953846204, 0816241247


แพ็กเกจดำน้ำชุมพร 1 วัน 2 ไดฟ์ ราคา 2,500 บาท

The package includes

 • 2 Tanks
 • อาหาร 1 มื้อ
 • - อาหารว่างระหว่างดำน้ำ

สนใจติดต่อ : 0953846204, 0816241247


Trip Schedule

 • คืนแรก - 0 ไดฟ์
 • 17.00 น. - เช็กอินโรงแรม
 • 18.00 น. - อาหารค่ำ
 • วันที่ 1 - 3 ไดฟ์
 • 08.30 น. - พร้อมกันที่ท่าเรือ
 • 09.00 น. - ขึ้นเรือ
 • 10.00 น. - ดำน้ำไดฟ์ที่ 1
 • 11.00 น. - อาหารเที่ยง
 • 12.00 น. - ดำน้ำไดฟ์ที่ 2
 • 13.00 น. - อาหารว่าง
 • 14.30 น. - ดำน้ำไดฟ์ที่ 3
 • 15.30 น. - กลับเข้าท่าเรือ
 • 16.30 น. - ถึงท่าเรือ
 • 18.00 น. - อาหารค่ำ
 • วันที่ 1 - 2 ไดฟ์
 • 08.30 น. - พร้อมกันที่ท่าเรือ
 • 09.00 น. - ขึ้นเรือ
 • 10.00 น. - ดำน้ำไดฟ์ที่ 1
 • 11.00 น. - อาหารเที่ยง
 • 12.00 น. - ดำน้ำไดฟ์ที่ 2
 • 13.30 น. - กลับเข้าท่าเรือ
 • 14.30 น. - ถึงท่าเรือ
 • 15.00 น. - เดินทางกลับบ้าน

 

การเดินทางที่แนะนำ

 • รถส่วนตัว
 • รถไฟนอน
 • รถบัสลมพระยา
 • รถบัสสมบัติทัวร์
 • เครื่องบิน Nok Air
 • เครื่องบิน Air Asia

สนใจติดต่อ : 0953846204, 0816241247