ดำน้ำเกาะช้าง 5 ไดฟ์

8,500 7,500 THB/pax

BULUN

Day Trips Koh Chang (Trad)

Maximum capacity :

40 divers

3 bathrooms

2 toilets

Air conditioned saloon

bulun.JPG
S__5709895 (1).jpg

BULUN KOH CHANG

cgd.jpg

R O U T E  #

KOH C HANG- T R A D (5dives) 

2 D A Y S, 1 N I G H T

วันที่ 1 ตราด

เดินทางมาขึ้นเรือที่ท่าเรือแหลมงอบ

(สามารถจอดรถที่ท่าเรือได้)

 • 09:30 ขึ้นเรือ

 • 11:00 Dive 1 – หินราบ

 • 12:30 ทานอาหารเที่ยง

 • 13:30 Dive 2 – เรือหลวงช้าง

 • 15:00 Dive 3 – เรือหลวงช้าง

 • 17:00 ขึ้นเกาะช้างที่หาดทรายขาว

วันที่ 2 เกาะช้าง

 • 07.30 ทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • 08:30 ขึ้นเรือ

 • 10:30 Dive 4 - เรือหลวงช้าง

 • 12:00 ทานอาหารเที่ยง

 • 13.30 Dive 5 – Bevery Hill

 • 16:00 –ขึ้นฝั่งที่ตราด (แหลมงอบ)

 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

 • ค่าเช่าอุปกรณ์ 500 บาท/คน/วัน

 • ค่าเช่าไฟฉาย 200 บาท/คน/วัน

 • พักเดี่ยวคิดเพิ่ม 1,000 บาท/คน

ราคารวม

 • ห้องพัก 1 คืน

 • ดำน้ำ 5 ไดฟ์

 • อาหาร 3 มื้อ

ราคาไม่รวม

 • ค่าอาหารเย็น

 • ค่าเช่าอุปกรณ์

 • ค่าเดินทางมาไปตราด

*หมายเหตุ จำนวนไดฟ์ และไดฟ์ไซต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสภาพอากาศและคลื่นลม

cgd.jpg
181457 (1).jpg

White Sand Princess

181459 (1).jpg

Keeree ele'

181462.jpg

Dutalay